Zespoły strategiczne dedykowane do prac nad nową strategią ZHP 2012-2017


Aby móc przygotować założenia do nowej strategii ZHP tworzone są trzy zespoły:
 • Zespół budujący strategię (kierują: hm. Rafał Bednarczyk GK ZHP i hm. Dariusz Supeł Wiceprzewodniczący ZHP)
  Zadania: identyfikacja i określenie zakresu rozważań i tez do dyskusji; określenie rodzaju niezbędnych badań, raportów, konsultacji; inicjowanie, nadzorowanie dyskusji; przygotowanie podsumowań  i raportów; przygotowanie propozycji priorytetów lub propozycji rozwiązań; przygotowanie założeń do: i) niezbędnych działań wzmacniających, naprawczych, ii) zapisów do strategii, iii) rozwiązań statutowych, iv) konsultacja i przygotowanie projektów na Zjazd ZHP
  Członkowie: Przedstawiciele Rady Naczelnej – 3 osoby, Główna Kwatera – 3 osoby, Przedstawiciele szczebla chorągwianego, Przedstawiciele szczebla hufcowego: Komendanci Hufców i Szczepów, Drużynowi.
  przerwa
 • Zespół wspierający i opiniujący
  Zadania:  konsultowanie propozycji; inicjowanie zmian; inspirowanie instruktorów; tworzenie klimatu przyjaznego strategii.
  Członkowie: osoby wskazane przez komendy chorągwi i przez władze centralne, ochotnicy zweryfikowani przez GK ZHP.
  przerwa
 • Zespół specjalistów (ekspertów) poza ZHP
  Zadania:  spojrzenie zewnętrzne; krytyczna merytoryczna ocena propozycji; inicjowanie rozwiązań problemów; PR tych działań na zewnątrz organizacji.
  Członkowie: osoby z preferowanym ukończonym wykształceniem w obszarze zarzdząnia i ekonomii: finanse, bankowość, rachunkowość, autorytety -  tytuły naukowe, zawodowe, doświadczenie praktyczne na funkcjach menedżerskich, publikacje, osoby wdrażające strategię w przedsiębiorstwach, stowarzyszeniach, NGO.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi pracami, chciałbyś wziąć w nich udział lub pomóc to zapraszamy szczególnie do Zespołu wspierającego i opiniującego. Zapraszamy też do działu "Strategia" na forum.zhp.pl 

Napisz do nas.